2014.04.25 ออกงานแสดงสินค้า Film Tech 2014 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  2012.07.11 คันเนทสึเปิดสำนักงานขาย บริษัทคันเนทสึ เอสอี เอเชีย จำกัด / อาคารปาร์ตเวนเชอร์ กรุงเทพฯ
  2012.10.05 แสดงผลิตภัณฑ์ใหม่ ณ นิทรรศการพลาสติกที่ จังหวัดนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
  2012.01.01 เปิดตัวเว็ปไซด์ใหม่ 2012
  2011.11.25 ประธาน คุณอารากิ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายให้ความรู้นักศึกษามหาวิทยาลัยโอซากา
  2011.11.05 เริ่มโครงการ "SeaFact" กับเทศบาลจังหวัดมาอิซูรุ
  2011.10.25 แสดงผลิตภัณฑ์ใหม่ ณ นิทรรศการพลาสติกท IPF 2011
  2011.09.29 Pre-IPF 2011, Japan
  2011.08.31 Kannetsu (Thailand) Co., Ltd. ได้รับประกาศณียบัตร ISO 9001
 
 
Copyright © 2012 Kannetsu, All Rights Reserved